Termes i Condicions de Lloguer

Condicions de lloguer

CONDICIONS DE LA RESERVA

Aquestes Condicions de Reserva juntament amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat regulen la prestació dels serveis oferts per Finques Port Calella (en endavant, "Finques Port Calella" o "l'Agència") i els seus Clients per mitjà de la pàgina web www.portcalella.com (en endavant, la "Web").

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996 d'Ordenació d'al comerç minorista. La validació de la reserva per part de l'Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions de Reserva com a part de la celebració de l'contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per la Web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Finques Port Calella i els seus clients.

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS SERVEIS

Per mitjà de la web, Finques Port Calella posa a disposició dels seus clients la possibilitat de reservar immobles destinats a lloguer turístic i hospedatge de vacances.
L'abast i les característiques de les prestacions contractades són els recollits en les presents Condicions de Reserva, a la pàgina web i en els e-mails de confirmació de reserva i de pagament remesos per Finques Port Calella als clients.

2. TRÀMITS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA RESERVA

Per realitzar una reserva cal connectar-se a la web i triar un dels apartaments oferts. Després de seleccionar el immoble del seu interès, el Client haurà d'emplenar el formulari electrònic amb les seves dades de contacte i adreça de correu electrònic. Els camps del

formulari marcats amb un asterisc (*) són d'obligat compliment, els altres són facultatius.

Al final del formulari, el Client tindrà accés a un resum de la reserva amb la referència i el preu total. Si el Client queda satisfet amb la informació subministrada, haurà de prémer el botó "Realitzar el pagament".

A continuació, demanarem al Client que seleccioni la forma de pagament: targeta de crèdit o dèbit. El Client serà redireccionat a una passarel·la segura de pagament externa (SSL Secure Code).

Un cop confirmat el pagament, el Client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la recepció del pagament i podrà visualitzar i imprimir un document justificatiu de la reserva realitzada.
Durant el procediment de registre al Client tindrà la possibilitat de corregir errors en la introducció de les seves dades. Per a la correcció d'errors després de l'enviament del formulari el Client s'haurà de posar en contacte amb Finques Port Calella per mitjà de correu electrònic a info@portcalella.com.

Durant tot el procés de reserva el Client té garantida la seguretat de la informació i de les seves dades personals, ja que la pàgina web es troba protegida pel protocol https: //.

3. PREU I FORMA DE PAGAMENT

Els preus, els impostos i taxes aplicables seran els establerts en la pàgina web. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb IVA espanyol inclòs. Quan s'hagi d'efectuar el pagament d'altres impostos o pagaments excepcionals, s'informarà el Client d'això abans de realitzar el pagament de la reserva.

El preu del lloguer no inclou, en cap cas, la taxa turística. Aquest impost s'aplica a totes les reserves i es cobren 0,90- € per persona i nit (fins a un màxim de 7 nits) aplicable només a adults i nens majors de 16 anys. L'import de la taxa turística ha de ser abonat pel Client el dia d'arribada. (A partir del Juny de 2021 passarà a ser de 1- € per persona i nit).

4. FIANÇA

L'import de la fiança serà indicat en el moment de realitzar la reserva. No obstant això, aquest import no es carrega en compte. El Client només haurà de lliurar el seu número de targeta de crèdit o dèbit a Finques Port Calella el dia d'entrada a l'allotjament. El document amb

les dades de la targeta es guardarà a les oficines de Finques Port Calella i s'utilitzarà només com a garantia que l'immoble reservat es deixarà en el mateix estat en què es va lliurar a l'Client el dia d'arribada.

Un cop retornades les claus a Finques Port Calella, els nostres agents revisaran l'estat de l'immoble i, si tot està correcte, es procedirà a la destrucció del document amb les dades de la targeta. Si per contra, l'immoble no es troba en les mateixes condicions en què es va lliurar a l'Client, Finques Port Calella contactarà amb el Client i carregarà l'import de la fiança a la targeta, procedint així a cobrar l'import indicat.

5. HORARIS

HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA:
ENTRADA: L'horari de recollida de claus en les oficines de Finques Port Calella és de dimarts a dissabte de 16:00 h a 19:00 h, i els diumenges i festius de 11:00 h a 13:00 h.
SORTIDA: Els apartaments hauran de quedar lliures i les claus seran retornades a les oficines de Finques Port Calella a les 10:00 h del matí del dia de sortida. Els diumenges i dies festius la sortida serà a les 11:00 h del matí.
Els Diumenges, Dilluns i festius fora de temporada alta, contacteu amb l'Agència per a concretar la seva arribada.

Atenció: Aquests horaris sempre depenen de l'ocupació de cada apartament i de la temporada en qüestió. Per qualsevol dubte el Client s'ha de posar en contacte amb Finques Port Calella.

ARRIBADES FORA D'HORES D'OFICINA:

El Client haurà de comunicar amb suficient antelació si ha d'arribar més tard de l'hora de tancament de l'oficina, per poder indicar-li el procediment a seguir per recollir les seves claus. L'Agència no es fa responsable de cap incidència quan no s'hagi comunicat l'arribada després de l'hora de tancament.

Finques Port Calella no es compromet a conservar la reserva si l'allotjament no s'ocupa dins de les 48 hores següents a l'hora prevista d'arribada, llevat correu electrònic o trucada telefònica justificant el retard. La reducció de l'estada no donarà lloc a cap reemborsament pel lloguer perdut.

Atenció: Finques Port Calella disposa d'un servei d'atenció a l'Client telemàtic disponible fins a mitjanit. Per accedir a aquest, l'usuari haurà de trucar al telèfon +34.972.61.54.54 i marcar una de les opcions que la teleoperadora li indiqui.

6. NORMES DE CONVIVÈNCIA I D'UTILITZACIÓ DELS ALLOTJAMENTS

Els clients han de tenir en compte les següents normes de convivència:

a) Complir les condicions pactades en les presents Condicions de Reserva.

b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.

c) Respectar els reglaments d'ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableix la Llei aplicable i les disposicions que la desenvolupen, així com les normes generals de convivència i d'higiene.

d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis posats a la seva disposició.
e) Respectar els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

f) No sobrepassar la capacitat de l'allotjament
g) No portar animals de companyia no autoritzats

h) No provocar sorolls excessius i / o repetitius que ocasionen molèsties als veïns

i) Els apartaments es lloguen sempre a majors de +25 anys, de manera que sense previ avís i posterior acceptació per part de l'agència Finques Port Calella, no es podran allotjar menors de +25 anys en cap de les propietats ofertades al web (www.portcalella.com). En cas de no complir aquesta condició Finques Port Calella, es reserva l'opció de rescindir el contracte de lloguer.

El Client haurà d'acreditar la seva identitat en el moment d'efectuar la seva entrada a través de la exibició de document que acrediti

suficientment la seva identitat. Aquest document serà retornat immediatament a l'Client.
L'establiment ha de portar el registre dels clients allotjats i segons la normativa de seguretat ciutadana aplicable, ha de remetre aquesta informació a la Direcció General de la Policia.

En cas que el Client o algun dels ocupants de l'immoble reservat no compleixin amb les condicions anteriorment esmentades, Finques Port Calella se'ls comunicarà la seva obligació d'abandonar immediatament l'immoble sense dret a reemborsament de l'import abonat a la reserva.

A més, els clients i ocupants han de tenir en compte les següents directrius:

OCUPACIÓ DE L'APARTAMENT:

Es prohibeix a l'apartament l'allotjament d'un nombre superior de persones al nombre acordat amb l'Agència. En cas de superar l'ocupació permesa Finques Port Calella es reserva el dret a rescindir el lloguer.

EQUIPAMENT DELS APARTAMENTS:

Comproveu l'equipament de l'apartament que ha llogat amb la descripció que se li va enviar al seu dia, però com a equipament bàsic, tots els apartaments tenen com a mínim TV, forn, nevera i rentadora. En els apartaments cafetera, però no hi ha petits electrodomèstics (com assecador de cabell, torradora, batedora, etc.). Per a més informació consulteu la fitxa de l'immoble al nostre web.

EQUIPAMENT ESPECIAL RESIDÈNCIA PORT PELEGRÍ:

La rentadora és comunitària i autoservei i funciona amb fitxes que es compren a la nostra oficina (4.- € per fitxa). En els apartaments i estudis no hi ha ni microones, ni planxa de roba.

NETEJA FINAL I ROBA DE LLIT:

Consulti les característiques del seu apartament al nostre lloc web per saber si la neteja final i la roba de llit estan inclosos.

El canvi de llençols es realitza a petició del client i aquest té un cost de 5 € / persona.

CONSUMS:

Les despeses de llum, aigua i gas estan inclosos en el preu del lloguer. Pel que fa a el canvi d'ampolles de gas butà, és el llogater l'encarregat de l'canvi. L'Agència facilita les ampolles i el canvi no suposa cap despesa addicional.

LLOGUER DE ACCESSORIS:

Finques Port Calella els ofereix la possibilitat de llogar accessoris com:

• - Set de Tovalloles (Gran + Petita) - 6- €. • - tovallola de platja 3.- €
• - suplement de llençols per 5.- €
• - bressol 40.- €

• - cadireta infantil per 25.- €

Els preus són per a tota l'estada. Preguem reservin amb antelació a la seva arribada.

ANIMALS DE COMPANYIA:

Els animals domèstics no estan permesos excepte autorització expressa de l'Agència. Quan s'hagi autoritzat l'entrada d'animals, l'inquilí és el responsable de desperfectes i d'evitar molèsties als veïns. Els animals de companyia estan subjectes a un suplement de 60.- € per animal i per estada. Si l'Agència detecta la presència d'un animal de companyia en un dels seus apartaments, sense que hagi estat notificada amb antelació, l'Agència es reserva el dret del cobrament de 100- € en concepte de penalització per aquesta incidència.

PISCINA:

Només per a residències amb piscina comunitària i cases amb piscina privada. La piscina està oberta al públic del 15 de juny al 30 de setembre, encara que aquestes dates poden variar per factors climàtics.

Finques Port Calella, no és responsable de possibles restriccions per avaria. Els clients són els únics responsables de la seva seguretat en l'ús de les piscines.

ACCÉS A LES PLATGES:

Segons la normativa municipal no es permet l'accés de gossos a les platges. L'Agència no es fa responsable si, per diferents motius, les autoritats competents limiten provisionalment l'accés a les platges.

RESPONSABILITATS:

Finques Port Calella no es fa responsable de:
• - Robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada a qualsevol dels nostres apartaments.
• - Objectes, robes, etc., oblidats per l'inquilí en un dels nostres apartaments.
• - Danys a la finca com a conseqüència d'un desastre natural.
• - Sorolls ocasionats per obres en locals o habitatges propers.
• - Talls en el subministrament d'aigua, llum o gas per part de l'empresa subministradora.
• - Retard en les reparacions d'electrodomèstics per part dels serveis tècnics oficials de les marques.
• - Caiguda de el servei d'internet (si es disposa d'aquest servei)

LLOGUER DE TAXIS I COTXES:

Finques Port Calella pot organitzar serveis de recollida amb taxi des de l'aeroport de Girona o Barcelona, així com el lloguer d'un cotxe durant la seva estada. Consulti preus i condicions sol·licitant més informació a través de l'enviament d'un correu electrònic.

7. DRET DE DESISTIMENT. CONDICIONS D'ANUL·LACIÓ

El Client té dret a cancel·lar la seva reserva. Les condicions d'anul·lació sempre s'aplicaran sobre el preu total del lloguer.

La cancel·lació efectuada per l'usuari depenent de l'antelació té les següents penalitzacions:

• - En casos d'anul·lació amb una antelació de 30 dies o més, el 5% amb un mínim de 50 €.
• - En casos d'anul·lació amb una antelació entre 30 i 15 dies, el 20% amb un mínim de 50 €.

• - En casos d'anul·lació amb una antelació de entre 15 i 8 dies el 40% amb un mínim de 50 €
• En casos d'anul·lació amb una antelació de 8 dies o menys, el 100%.

Aquestes penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
Per procedir a la cancel·lació de la reserva, el Client haurà d'enviar a Finques Port Calella la seva decisió de cancel·lar la reserva mitjançant correu electrònic a info@portcalella.com.

Finques Port Calella tindrà un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals des del desistiment per tornar a l'usuari totes les sumes percebudes.

8. INFORMACIÓ GENERAL

Finques Port Calella s'arxivarà el document electrònic en què es formalitzi la reserva. El Client podrà sol·licitar una còpia de la mateixa posant-se en contacte amb el nostre departament d'Atenció a l'Client per mitjà de l'correu electrònic info@portcalella.com.

El contracte i els documents relacionats amb la reserva podran realitzar-se en castellà, francès, alemás o anglès. En cas de dubte o contradicció, la versió en castellà prevaldrà sobre les altres.

9. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Els clients podran dirigir els seus dubtes, queixes o reclamacions a Finques Port Calella per correu postal, correu electrònic o per mitjà dels números de telèfon informats en la pàgina web. Finques Port Calella es compromet a oferir una resposta a l'Client en el termini més breu possible.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions de Reserva es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes derivats del present contracte d'intermediació als jutjats i tribunals de la Bisbal d'Empordà.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de la reserva)
- A l'atenció de Finques Port Calella, amb direcció a Calella de Palafrugell, C / Chopitea, 26 - CP 17210:

- Per la present li comunico que desisteixo de la reserva efectuada respecte a l'apartament:
- Reservat en data:
- Nom de l'Client:

- Domicili de l'Client:
- Nombre de compte bancari de l'Client per a la devolució d'imports abonats segons la clàusula 5:
- Data: - Signatura:

Si us plau, no us oblideu d'adjuntar el seu DNI o passaport.

Condicions de cancel·lació

CONDICIONS DE LA RESERVA

Aquestes Condicions de Reserva juntament amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat regulen la prestació dels serveis oferts per Finques Port Calella (en endavant, "Finques Port Calella" o "l'Agència") i els seus Clients per mitjà de la pàgina web www.portcalella.com (en endavant, la "Web").

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996 d'Ordenació d'al comerç minorista. La validació de la reserva per part de l'Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions de Reserva com a part de la celebració de l'contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per la Web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Finques Port Calella i els seus clients.

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS SERVEIS

Per mitjà de la web, Finques Port Calella posa a disposició dels seus clients la possibilitat de reservar immobles destinats a lloguer turístic i hospedatge de vacances.
L'abast i les característiques de les prestacions contractades són els recollits en les presents Condicions de Reserva, a la pàgina web i en els e-mails de confirmació de reserva i de pagament remesos per Finques Port Calella als clients.

2. TRÀMITS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA RESERVA

Per realitzar una reserva cal connectar-se a la web i triar un dels apartaments oferts. Després de seleccionar el immoble del seu interès, el Client haurà d'emplenar el formulari electrònic amb les seves dades de contacte i adreça de correu electrònic. Els camps del

formulari marcats amb un asterisc (*) són d'obligat compliment, els altres són facultatius.

Al final del formulari, el Client tindrà accés a un resum de la reserva amb la referència i el preu total. Si el Client queda satisfet amb la informació subministrada, haurà de prémer el botó "Realitzar el pagament".

A continuació, demanarem al Client que seleccioni la forma de pagament: targeta de crèdit o dèbit. El Client serà redireccionat a una passarel·la segura de pagament externa (SSL Secure Code).

Un cop confirmat el pagament, el Client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la recepció del pagament i podrà visualitzar i imprimir un document justificatiu de la reserva realitzada.
Durant el procediment de registre al Client tindrà la possibilitat de corregir errors en la introducció de les seves dades. Per a la correcció d'errors després de l'enviament del formulari el Client s'haurà de posar en contacte amb Finques Port Calella per mitjà de correu electrònic a info@portcalella.com.

Durant tot el procés de reserva el Client té garantida la seguretat de la informació i de les seves dades personals, ja que la pàgina web es troba protegida pel protocol https: //.

3. PREU I FORMA DE PAGAMENT

Els preus, els impostos i taxes aplicables seran els establerts en la pàgina web. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb IVA espanyol inclòs. Quan s'hagi d'efectuar el pagament d'altres impostos o pagaments excepcionals, s'informarà el Client d'això abans de realitzar el pagament de la reserva.

El preu del lloguer no inclou, en cap cas, la taxa turística. Aquest impost s'aplica a totes les reserves i es cobren 0,90- € per persona i nit (fins a un màxim de 7 nits) aplicable només a adults i nens majors de 16 anys. L'import de la taxa turística ha de ser abonat pel Client el dia d'arribada. (A partir del Juny de 2021 passarà a ser de 1- € per persona i nit).

4. FIANÇA

L'import de la fiança serà indicat en el moment de realitzar la reserva. No obstant això, aquest import no es carrega en compte. El Client només haurà de lliurar el seu número de targeta de crèdit o dèbit a Finques Port Calella el dia d'entrada a l'allotjament. El document amb

les dades de la targeta es guardarà a les oficines de Finques Port Calella i s'utilitzarà només com a garantia que l'immoble reservat es deixarà en el mateix estat en què es va lliurar a l'Client el dia d'arribada.

Un cop retornades les claus a Finques Port Calella, els nostres agents revisaran l'estat de l'immoble i, si tot està correcte, es procedirà a la destrucció del document amb les dades de la targeta. Si per contra, l'immoble no es troba en les mateixes condicions en què es va lliurar a l'Client, Finques Port Calella contactarà amb el Client i carregarà l'import de la fiança a la targeta, procedint així a cobrar l'import indicat.

5. HORARIS

HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA:
ENTRADA: L'horari de recollida de claus en les oficines de Finques Port Calella és de dimarts a dissabte de 16:00 h a 19:00 h, i els diumenges i festius de 11:00 h a 13:00 h.
SORTIDA: Els apartaments hauran de quedar lliures i les claus seran retornades a les oficines de Finques Port Calella a les 10:00 h del matí del dia de sortida. Els diumenges i dies festius la sortida serà a les 11:00 h del matí.
Els Diumenges, Dilluns i festius fora de temporada alta, contacteu amb l'Agència per a concretar la seva arribada.

Atenció: Aquests horaris sempre depenen de l'ocupació de cada apartament i de la temporada en qüestió. Per qualsevol dubte el Client s'ha de posar en contacte amb Finques Port Calella.

ARRIBADES FORA D'HORES D'OFICINA:

El Client haurà de comunicar amb suficient antelació si ha d'arribar més tard de l'hora de tancament de l'oficina, per poder indicar-li el procediment a seguir per recollir les seves claus. L'Agència no es fa responsable de cap incidència quan no s'hagi comunicat l'arribada després de l'hora de tancament.

Finques Port Calella no es compromet a conservar la reserva si l'allotjament no s'ocupa dins de les 48 hores següents a l'hora prevista d'arribada, llevat correu electrònic o trucada telefònica justificant el retard. La reducció de l'estada no donarà lloc a cap reemborsament pel lloguer perdut.

Atenció: Finques Port Calella disposa d'un servei d'atenció a l'Client telemàtic disponible fins a mitjanit. Per accedir a aquest, l'usuari haurà de trucar al telèfon +34.972.61.54.54 i marcar una de les opcions que la teleoperadora li indiqui.

6. NORMES DE CONVIVÈNCIA I D'UTILITZACIÓ DELS ALLOTJAMENTS

Els clients han de tenir en compte les següents normes de convivència:

a) Complir les condicions pactades en les presents Condicions de Reserva.

b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.

c) Respectar els reglaments d'ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableix la Llei aplicable i les disposicions que la desenvolupen, així com les normes generals de convivència i d'higiene.

d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis posats a la seva disposició.
e) Respectar els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

f) No sobrepassar la capacitat de l'allotjament
g) No portar animals de companyia no autoritzats

h) No provocar sorolls excessius i / o repetitius que ocasionen molèsties als veïns

i) Els apartaments es lloguen sempre a majors de +25 anys, de manera que sense previ avís i posterior acceptació per part de l'agència Finques Port Calella, no es podran allotjar menors de +25 anys en cap de les propietats ofertades al web (www.portcalella.com). En cas de no complir aquesta condició Finques Port Calella, es reserva l'opció de rescindir el contracte de lloguer.

El Client haurà d'acreditar la seva identitat en el moment d'efectuar la seva entrada a través de la exibició de document que acrediti

suficientment la seva identitat. Aquest document serà retornat immediatament a l'Client.
L'establiment ha de portar el registre dels clients allotjats i segons la normativa de seguretat ciutadana aplicable, ha de remetre aquesta informació a la Direcció General de la Policia.

En cas que el Client o algun dels ocupants de l'immoble reservat no compleixin amb les condicions anteriorment esmentades, Finques Port Calella se'ls comunicarà la seva obligació d'abandonar immediatament l'immoble sense dret a reemborsament de l'import abonat a la reserva.

A més, els clients i ocupants han de tenir en compte les següents directrius:

OCUPACIÓ DE L'APARTAMENT:

Es prohibeix a l'apartament l'allotjament d'un nombre superior de persones al nombre acordat amb l'Agència. En cas de superar l'ocupació permesa Finques Port Calella es reserva el dret a rescindir el lloguer.

EQUIPAMENT DELS APARTAMENTS:

Comproveu l'equipament de l'apartament que ha llogat amb la descripció que se li va enviar al seu dia, però com a equipament bàsic, tots els apartaments tenen com a mínim TV, forn, nevera i rentadora. En els apartaments cafetera, però no hi ha petits electrodomèstics (com assecador de cabell, torradora, batedora, etc.). Per a més informació consulteu la fitxa de l'immoble al nostre web.

EQUIPAMENT ESPECIAL RESIDÈNCIA PORT PELEGRÍ:

La rentadora és comunitària i autoservei i funciona amb fitxes que es compren a la nostra oficina (4.- € per fitxa). En els apartaments i estudis no hi ha ni microones, ni planxa de roba.

NETEJA FINAL I ROBA DE LLIT:

Consulti les característiques del seu apartament al nostre lloc web per saber si la neteja final i la roba de llit estan inclosos.

El canvi de llençols es realitza a petició del client i aquest té un cost de 5 € / persona.

CONSUMS:

Les despeses de llum, aigua i gas estan inclosos en el preu del lloguer. Pel que fa a el canvi d'ampolles de gas butà, és el llogater l'encarregat de l'canvi. L'Agència facilita les ampolles i el canvi no suposa cap despesa addicional.

LLOGUER DE ACCESSORIS:

Finques Port Calella els ofereix la possibilitat de llogar accessoris com:

• - Set de Tovalloles (Gran + Petita) - 6- €. • - tovallola de platja 3.- €
• - suplement de llençols per 5.- €
• - bressol 40.- €

• - cadireta infantil per 25.- €

Els preus són per a tota l'estada. Preguem reservin amb antelació a la seva arribada.

ANIMALS DE COMPANYIA:

Els animals domèstics no estan permesos excepte autorització expressa de l'Agència. Quan s'hagi autoritzat l'entrada d'animals, l'inquilí és el responsable de desperfectes i d'evitar molèsties als veïns. Els animals de companyia estan subjectes a un suplement de 60.- € per animal i per estada. Si l'Agència detecta la presència d'un animal de companyia en un dels seus apartaments, sense que hagi estat notificada amb antelació, l'Agència es reserva el dret del cobrament de 100- € en concepte de penalització per aquesta incidència.

PISCINA:

Només per a residències amb piscina comunitària i cases amb piscina privada. La piscina està oberta al públic del 15 de juny al 30 de setembre, encara que aquestes dates poden variar per factors climàtics.

Finques Port Calella, no és responsable de possibles restriccions per avaria. Els clients són els únics responsables de la seva seguretat en l'ús de les piscines.

ACCÉS A LES PLATGES:

Segons la normativa municipal no es permet l'accés de gossos a les platges. L'Agència no es fa responsable si, per diferents motius, les autoritats competents limiten provisionalment l'accés a les platges.

RESPONSABILITATS:

Finques Port Calella no es fa responsable de:
• - Robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada a qualsevol dels nostres apartaments.
• - Objectes, robes, etc., oblidats per l'inquilí en un dels nostres apartaments.
• - Danys a la finca com a conseqüència d'un desastre natural.
• - Sorolls ocasionats per obres en locals o habitatges propers.
• - Talls en el subministrament d'aigua, llum o gas per part de l'empresa subministradora.
• - Retard en les reparacions d'electrodomèstics per part dels serveis tècnics oficials de les marques.
• - Caiguda de el servei d'internet (si es disposa d'aquest servei)

LLOGUER DE TAXIS I COTXES:

Finques Port Calella pot organitzar serveis de recollida amb taxi des de l'aeroport de Girona o Barcelona, així com el lloguer d'un cotxe durant la seva estada. Consulti preus i condicions sol·licitant més informació a través de l'enviament d'un correu electrònic.

7. DRET DE DESISTIMENT. CONDICIONS D'ANUL·LACIÓ

El Client té dret a cancel·lar la seva reserva. Les condicions d'anul·lació sempre s'aplicaran sobre el preu total del lloguer.

La cancel·lació efectuada per l'usuari depenent de l'antelació té les següents penalitzacions:

• - En casos d'anul·lació amb una antelació de 30 dies o més, el 5% amb un mínim de 50 €.
• - En casos d'anul·lació amb una antelació entre 30 i 15 dies, el 20% amb un mínim de 50 €.

• - En casos d'anul·lació amb una antelació de entre 15 i 8 dies el 40% amb un mínim de 50 €
• En casos d'anul·lació amb una antelació de 8 dies o menys, el 100%.

Aquestes penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
Per procedir a la cancel·lació de la reserva, el Client haurà d'enviar a Finques Port Calella la seva decisió de cancel·lar la reserva mitjançant correu electrònic a info@portcalella.com.

Finques Port Calella tindrà un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals des del desistiment per tornar a l'usuari totes les sumes percebudes.

8. INFORMACIÓ GENERAL

Finques Port Calella s'arxivarà el document electrònic en què es formalitzi la reserva. El Client podrà sol·licitar una còpia de la mateixa posant-se en contacte amb el nostre departament d'Atenció a l'Client per mitjà de l'correu electrònic info@portcalella.com.

El contracte i els documents relacionats amb la reserva podran realitzar-se en castellà, francès, alemás o anglès. En cas de dubte o contradicció, la versió en castellà prevaldrà sobre les altres.

9. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Els clients podran dirigir els seus dubtes, queixes o reclamacions a Finques Port Calella per correu postal, correu electrònic o per mitjà dels números de telèfon informats en la pàgina web. Finques Port Calella es compromet a oferir una resposta a l'Client en el termini més breu possible.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions de Reserva es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes derivats del present contracte d'intermediació als jutjats i tribunals de la Bisbal d'Empordà.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de la reserva)
- A l'atenció de Finques Port Calella, amb direcció a Calella de Palafrugell, C / Chopitea, 26 - CP 17210:

- Per la present li comunico que desisteixo de la reserva efectuada respecte a l'apartament:
- Reservat en data:
- Nom de l'Client:

- Domicili de l'Client:
- Nombre de compte bancari de l'Client per a la devolució d'imports abonats segons la clàusula 5:
- Data: - Signatura:

Si us plau, no us oblideu d'adjuntar el seu DNI o passaport.

Política de privacitat

 

Aquest e-mail conté informació confidencial amb contingut protegit per Llei. Qualsevol persona diferent a la seva destinatària té prohibida la seva reproducció, ús, divulgació o impressió total o parcial. Si ha rebut aquest missatge per error, notifiqui-ho d’immediat al remitent, esborrant el missatge original juntament amb els seus fitxers annexes. Gràcies.

 

Política de privacitat

 

Aquest e-mail conté informació confidencial amb contingut protegit per Llei. Qualsevol persona diferent a la seva destinatària té prohibida la seva reproducció, ús, divulgació o impressió total o parcial. Si ha rebut aquest missatge per error, notifiqui-ho d’immediat al remitent, esborrant el missatge original juntament amb els seus fitxers annexes. Gràcies.

 

 

 

HORARI

De Dimarts a Dissabte
10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00

Octubre i Desembre:
Només matins de 10:00 - 13:00

Festius i Novembre
Tancat

CONTACTE

NEWSLETTER

Membres de:

Ir a Arriba
Port Calella - Finques | Real Estate | Inmobiliaria

Dades de Contacte

Horari

De Dimarts a Dissabte
10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00
Octubre i Desembre:
Només matins de 10.00 - 13.00
Festius i Novembre Tancat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?